Поиск   По    
О Проекте Новости сайта Песни на CD-ROM Email Форум сайта English
 
 Наша Двадцатка
 Новинки
 Алфавитный указатель
 Авторы и исполнители
 Исторические периоды
    Дореволюционный
    Послереволюционный
    Предвоенный
    Великая Отечественная
    Послевоенный
    Оттепель
    Поздний СССР
 Тематические разделы
    Песни о Родине
    Советская лирика
    Песни о Труде
    Песни о городах
    Праздничные песни
    Морские песни
    Спортивные песни
    Пионерские песни
    Молодежные песни
    Песни о Вождях
    Песни о Героях
    Революционные
    Интернационал
    Речи
    Марши
    Военные песни
    Военная лирика
    Песни о ВОВ
 Плакаты
 Самодеятельность


 Друзья сайта:
    Александра Пахмутова
    Ретро Фонотека
    Старые газеты
    Старый песенник


 Реклама:
 

 

Просмотр текста
Текст   Обсудить   Скачать   Назад  

La Internacio - Интернационал на эсперанто
Музыка: Pierre Degeyter Слова: Eugène Pottier / Иогансон Исаакович Зильберфарб

Leviĝu, en mizer' dronanta
Sklavar' malsata de la ter'!
Raci' nin vokas indignanta
Al mortbatalo pro l'liber'.
Malnovan mondon ni detruos
Ĝis fundament' de l'tirani'
Kaj nian novan ni konstruos:
Ni nuloj- ĉio estu ni!

|: Por finlukto socia
Ni grupiĝu en rond',
Kaj la Internacio
Triumfu en tutmond'! :|

Ne la cezar', nek dia volo
La savon portos de l'tiran',-
Liberon donos al popolo
Nur ĝia propra forta man'.
Por ke pereu la rabuloj,
Por liberiĝu la spirit',
Varmegan feron la forĝuloj,
Ni forĝu mem sen intermit'.

|: Por finlukto socia
Ni grupiĝu en rond',
Kaj la Internacio
Triumfu en tutmond'! :|

Premegas ŝtato laboriston,
Imposto kaj konstituci';
Favoras nur ekspluatiston,
Favoras nur al tirani',
Sufiĉe da suferricevo,
Laŭ egaleca la leĝar'.
Neniu estas rajt' sen devo,
Nek iu devo sen rajtar'.

|: Por finlukto socia
Ni grupiĝu en rond',
Kaj la Internacio
Triumfu en tutmond'! :|

Apoteoze abomenaj
La reĝoj de minar' kaj rel'
Ja estis ĉiam tro senĝenaj
En sia parazita ŝtel'.
En kas' konservis la friponoj
Produktojn niajn de l'labor',
Do per devigo al redonoj
Niaĵon nur ni prenos for.

|: Por finlukto socia
Ni grupiĝu en rond',
Kaj la Internacio
Triumfu en tutmond'! :|

Estrar' nin trompis artifike-
Por ni do- pac'! Por ĝi- milit'!
Rompinte, la armeojn strikte
Ni lasu l'vicojn sen hezit'.
Insistis niaj kanibaloj,
Ke kuraĝuloj estu ni,-
Do kontraŭ propraj generaloj
Ekpafos baldaŭ la gvardi'.

|: Por finlukto socia
Ni grupiĝu en rond',
Kaj la Internacio
Triumfu en tutmond'! :|

Nur ni, laborarmeaj eroj,
De l'urboj kaj de la kampar',
Posedas rajton pri la tero!
Vi iru for, parazitar'!
Kaj se por via bando puno
Alvenos en la flamribel',
Por ni ekbrilos hela suno
Radiante en ĉiel'.

|: Por finlukto socia
Ni grupiĝu en rond',
Kaj la Internacio
Triumfu en tutmond'! :|НАЗАД


© CopyLeft Lake, 2001 - 2019